Ars Naturae 3–4. szám (2011)

A modern tudomány határai ♦ Gazdaság és társadalom ♦ Pszichológia és pneumatológia ♦ Környezetfilozófia és környezeti nevelés (B/5, 165 x 238 mm, 460 oldal)

 

Tartalomjegyzék

 

Szerkesztői előszó

 

A modern tudomány határai

 
Harry Oldmeadow
Tudomány, szcientizmus és önpusztítás
 
Philip Sherrard
A modern tudomány és az ember dehumanizálódása
 
Murányi Tibor
A mozdulatlan földtől a néma kozmoszig
A Galilei-ügy tanulságai
 
Roberto Fondi
Evolucionista illúziók és paleontológiai valóságok
Visszatérés a kozmoszhoz
 
Rodney Blackhirst
Evolucionizmus és tradicionális kozmológia
 
Julius Evola
Ember az atomok között
 
Jeszenszky Ferenc
Az antidarwinizmus előre tör

I. – Bevezetés
II. – Az olasz antievolucionizmus
III. – Termodinamika és értelmes tervezettség
 
Baranyi Tibor Imre
„Hőhalál” vagy „nagy reccs” vagy valami egészen más?
 A „világvége” modern elméletei és tradicionális teóriája
 
Vukics András
Materia magica

 

Gazdaság és társadalom

 
Rutilio Sermonti
Hogyan vezetett az evolucionizmus válsághoz?
 
Lord Northbourne
Pillantás a mezőgazdaságra
 
Julius Evola
A tarantula csípése
 
Othmar Spann
A társadalmi igazságosságról az univerzalizmus fényében
 
Josef Lob
A tulajdon univerzalisztikus szemlélete
 
Othmar Spann
A közgazdaságtan szelleméről
 
Szemelvények a romantikus társadalom- és gazdaságszemléletből

 

Pszichológia és pneumatológia

 
Julius Evola
A modern ember nem ismeri saját lelkének változásait
 
Hamvas Béla
A pszichológia értéke és válsága
Válogatott részletek
 
Titus Burckhardt
Modern pszichológia
 
Buji Ferenc
Psychologia christiana
 
Rama P. Coomaraswamy
Pszichológiai integráció és vallásos szemléletmód
 
Rolf Amtmann
Othmar Spann pneumatológiája
 
Othmar Spann
Szeretet, tudás, emlékezet
Válogatott részletek a spanni pneumatológiából
 
Ananda Kentish Coomaraswamy
Az indiai és tradicionális pszichológiáról, avagy inkább pneumatológiáról

 

Környezetfilozófia és környezeti nevelés

 
Horváth Róbert
Bevezetés a tudatökológiába
Egy új ökológiai irányvonal alapjai
 
Rutilio Sermonti
Tudomány és haladás!
Az ember Prométheusznak érzi magát egy falevéllel szemben
 
Kurt Almqvist
A dolgok kapuin át
Tíz meditáció
 
Peter Milward
Az ökológia metafizikája
 
Horváth Róbert
Természet és természetfeletti viszonya különböző tradíciókban
Ars naturæ vagy ars metaphysicæ?
 
Tradicionális természetszemlélet
Idézetgyűjtemény II.