Ars Naturae 19–20. szám (2021)

Tájfilozófia és tájesztétika ♦ Teremtésvédelem ♦ Környezetbölcselet ♦ Kultúra és művészet ♦ Teremtés vagy evolúció? ♦ A tudomány határai

 

Tartalomjegyzék

 

Gődény Jonatán
Mesterünk, az ég
 
Leopold Ziegler
A Bodeni-tó
 
Ernst Jünger
San Pietro
 
Fehér István
A női szépség és a táj rétegeiről
 
Hegedűs Zoltán
Földút
 
Milán Péter
Táj – tudat – önmagam: reflexiók a tájtapasztalásról
 
Horváth Róbert
Tájként élni. A tudatökológia tájfilozófiájának alapjai
 
Konkoly-Gyuró Éva
A tájfogalom kialakulása és szemléleti sokfélesége
 
Kulcsár Géza
Alapítás. Bevezetés az advaita városelméletbe
 
Lábár Tamás
Okkult szimbolizmus és katolikus kultúra a Tudor- és Stuart-kori Angliában. Sir Thomas Tresham és a rushtoni Triangular Lodge
 
Lord Northbourne
Ősi és modern művészet
 
Brian Keeble
Ember és természet mint a szent polaritásai
 
Philip Sherrard
A természet megszentségtelenítése
 
Arthur Versluis
Megszentelt természet
 
Inge Franz
Franz von Baader: Természet és ember – kölcsönösségben feloldott polaritás?
 
Franz von Baader
Töredékek a megismerés elméletéhez
 
Wolfgang Smith
Égi testiség
 
Murányi Tibor
Az evolúció megkérdőjelezhetetlensége
 
Seyyed Hossein Nasr
Az emberi fejlődés anyagi evolúció révén végbemenő koncepciójának tradicionális kritikája
 
Max Thürkauf
Az evolúcióba vetett „hitről”
 
Alfred Locker
„Evolúció” – egy lenyűgöző eszmeietlenség. Egy formabitorlás kísérlete és kudarca
 
Ananda Kentish Coomaraswamy
Gradáció és evolúció

♦♦♦

A folyóirat kiadásában nyújtott segítségéért köszönetet mondunk Kiss Róbert Tamás úrnak.

A folyóirat 21. számának megjelenését támogatta:
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.

PKÜ

EMMI