Profile picture for user Stamler Ábel

Stamler Ábel

(sz. 1992)

Vallástudós. A Magyar Szemle szerkesztője, az ELTE BTK doktorandusza, az MTA-ELTE Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport tagja, a Sursum Kiadó munkatársa. A katolikus ritualisztika és spiritualitástörténet összefüggései mellett elsősorban a világvallások összehasonlító spiritualitástörténete áll érdeklődésének középpontjában, különös tekintettel a szemlélődő életre. Írásai és fordításai jelentek meg az Ars Naturae, a Magyar Hüperión, a Magyar Szemle, a Magyar Művészet, a Somogy, a Tempevölgy és az Új Forrás folyóiratokban.