Profile picture for user Rutilio Sermonti

Rutilio Sermonti

(1921–2015)

Író, esszéista, ügyvéd. A politikatudomány, a történettudomány, a szociológia, az ökológia és az őslénytan kiváló művelője. Szűkebb és tágabb értelemben ökológiával kapcsolatos művei: Il prezzo della salvezza (1983); Noi e loro. Storie di uomini e animali (1985); Rapporto sull’evoluzionismo (1985). Az ember, a környezete és önmaga (L’uomo, l’ambiente e se stesso, 1992) című könyvében – amelyet bízvást ajánlhatnánk kötelező olvasmányként korunk bármely középiskolájának vagy egyetemének – az univerzális értékek feltárását és megőrzésük fontosságát előtérbe helyezve foglalkozik az ökológia tárgykörével. Könyvein kívül számos cikk, esszé és különlenyomat szerzője. A Gruppi Ricerca Ecologica és a Fare Verde szervezetek elnöke.