Profile picture for user Rodney Blackhirst

Rodney Blackhirst

(sz. 1960)

Ausztráliában a bendigói La Trobe University oktatója. A platonikus és iszlám hagyományok vallási és metafizikai perspektíváit kutatja. Előadásai, írásai felölelik a reneszász művészet, a különböző kozmogóniák (különösen az archaikus görög), az iszlám és a Nyugat, valamint a hermetika tárgyköreit. Rendszeresen publikál a Sacred Web. A Journal of Tradition & Modernity, a Vincit Omnia Veritas folyóiratokban. Az ausztráliai Eye of the Heart. Journal of Traditional Wisdom szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbb megjelent műve: Primordial Alchemy & Modern Religion. Essays on Traditional Cosmology (2008).