Impresszum

Ars Naturæ
Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat
 
Fő- és felelős szerkesztő

Kocsi Lajos

Szerkesztők

Laki Zoltán, Umenhoffer István
Berkó Dániel (1–2. és 3–4. szám)

Szerkesztőségi munkatársak

Horváth Róbert, Koncz Zsuzsa, Murányi Tibor

Kiadja és terjeszti

Életharmónia Alapítvány
6724 Szeged, Öthalom utca 38/B

ISSN 2061-764X

Borítóterv, tipográfia, tördelés

Kocsi Lajos

Nyomdai munkálatok

Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő

Megjelenés

évente két szám

E-mail:

info@arsnaturae.hu

© Életharmónia Alapítvány

Tevékenységeink és a folyóirat kiadásának támogatásáért ezúton is köszönetet mondunk Kiss Róbert Tamás úrnak.