Profile picture for user Kurt Almqvist

Kurt Almqvist

(1912–2000)

A svédországi Falun-ban született, anyai ágon német, apai ágon svéd protestáns családban. „Szellemi fejlődése az irodalomtörténeten és a művészeteken keresztül bontakozott ki, s a nyelvek és kultúrák tanulmányozásával mélyült tovább a spirituális dimenziók felé. Egyetemi tanulmányait Stockholmban kezdte, majd Münchenben, Firenzében s Franciaországban folytatta. Orosz és francia nyelvet tanult Uppsalában, és személyes élményei vezették mind a keleti, mind a katolikus kereszténység megismerésére és befogadására. […] René Guénon műveivel való megismerkedése és a Frithjof Schuonnal való személyes találkozás végérvényesen megerősítette abban a szándékában, hogy a Philosophia Perennis jegyében megírja könyveit. Életműve öt önálló kötetből, négy verses/meditációs kötetből és két fordításgyűjteményből áll. Az utóbbiak Guénon és Schuon életét és műveit mutatják be svéd nyelven első ízben […]. Kurt Almqvist a tradicionális út legnagyobb svéd képviselője volt […]”. (Részlet Szelényi Lajos Kurt Almqvist „Az ember – Az elfelejtett templom” című írásának fordításához írt jegyzetéből. Megjelent: Tradíció évkönyv, Debrecen, 2003, Kvintesszencia ­Kiadó, 9–21. o.)