Profile picture for user Josef Lob

Josef Lob

(1902–1992)

Jogász, bíró, jogfilozófus. Othmar Spann tanítványa. Spann halálát követően, húsz éven át a bécsi filozófiai szeminárium vezetője, előadója, Walter Heinrich mellett a Gesellschaft für Ganzheitsforschung egyik emblematikus alakja; a Társaság helyettes elnöke (1957–1973), a Zeitschrift für Ganzheitforschung szerkesztője (1959–1971). Egyedülálló jelentőségű műveiben mind a modern természetjogot, mind a pozitivizmust meghaladóan fektette le az univerzalisztikus jogfilozófia alapjait. Eszerint a jog „a társadalom résztartalma, amely […] a metafizikai alapokon álló üdvrend részeként a jogkövetkezmények (szankciók) megszabásával kell, hogy biztosítsa a társadalom lehető legtökéletesebb időbeni kibontakozását.” (Naturrecht und Ganzheitliche Philosophie. Wien, 1962, 125. o.) Ennek szellemében olyan tematikumokat tárgyal, mint a büntetőjog, a családjog, az „emberi jogok”, a szabadság és uralom viszonyának illetve nem utolsósorban a tulajdonfogalom problematikája. Főbb művei: Eigentum in ganzheitlicher Sicht (1959), Freiheit und Herrschaft (1959), Über die Theorie der Strafe (1960), Naturrecht und Ganzheitliche Philosophie (1962).