Vajon s nem kiált-é az bölcsesség Mennyből,
Onnét alászállván hegyek tetejiből,
Sőt városokban is utcák közepiből,
De még házoknak is belső küszebiből?

Herceg Esterházy Pál: Az Isteni bölcsességről

 

 

„A fák, vagy az ég, a szél, a madarak, vagy a csillagok mindennap megajándékoznak. Megtaláltam a világ tengelyét.”

Hamvas Béla

 

 

„Ha valaki megkérdezné a természetet, hogy  miért hozza létre a műveit, a következőképpen válaszolna (ha egyáltalán odáig ereszkedne, hogy feleletet adjon): Helyénvalóbb lenne nem kérdezned (vagyis nem az eszeddel kutatnod), hanem csendesen tanulnod, ahogyan én is hallgatag vagyok. A beszéd ugyanis nem az én utam (hanem a Szellemé, aki szavakban nyilatkoztatja ki Önmagát). Azt kell tehát megtanulnod, hogy minden, ami létrejön, az én néma szemlélődésem tárgya, annak a szemlélésnek, amely eredendően a sajátom, mivel én magam is kontemplációból származom (mégpedig az »univerzális lélekéből«, mely az Univerzális Szellemet kontemplálja, éppen úgy, ahogyan az utóbbi a Végtelent kontemplálja). Szeretem a kontemplációt, és az, ami bennem szemlél, azonnal létrehozza kontemplációja tárgyát. A matematikusok számokat és ábrákat jegyeznek le kontemplációjuk eredményeként. Én azonban nem írok le semmit. Csak nézek, és a materiális világ formái felmerülnek, mintegy belőlem eredve…”

Plótinosz: Enneades III. 8. 4.

 

 

<<< Térkép és iránytű >>>

 

 

Ars Naturae folyóirat és weboldal
név- és címjegyzék

 

 

Menüpontok és rovatok szerint

 

 

♦♦♦

Az alábbiakban az egyes rovatokhoz tartozó bejegyzések felsorolása olvasható.

A hivatkozások a honlap megfelelő oldalára mutatnak.

A sorrend a közlés idejét követi: a legfrissebb található legfelül.

Azon menüpontok esetében, amelyek tartalma nem frissül,
a hivatkozás egyszerűen a menüponthoz irányít.

♦♦♦

 

 

Ars Naturae Online

---------------------------------

Kezdőlap Ars Naturae folyóirat Tudatökológia Kilátópontok

---------------------------------

 

 

Kezdőlap

---------------------------------

A műhelyről Kapcsolat Térkép és iránytű

---------------------------------

 

A műhelyről

 

Kapcsolat / Contact

 

Térkép és iránytű

 

 

Ars Naturae folyóirat

---------------------------------

A folyóiratról Legújabb szám Lapszámok

Szerzőink Impresszum Megrendelés

---------------------------------

 

A folyóiratról

 

Legújabb szám (lásd VII. évfolyam 13–14. szám)

 

Lapszámok

⇒ VII. évfolyam 13–14. szám
 • Harmati Minka: A Nap gyermekei
 • Lord Northbourne: A virágok szépsége
 • Jean Cooper: A taoista kert szimbolikája
 • Mézes Zsolt: Gondolatok az életvezetés természetéről
 • Sánta Gábor: A Fekete István-jelenség
 • Pierre Hadot: A költői minta(kép)
 • Rudolf Pannwitz: Az individuum sorsa és meghaladása
 • Horváth Róbert: Tudatökológia és mélyökológia
 • Ananda K. Coomaraswamy: A szépség mibenlétéről és érzékeléséről
 • Bettina Bäumer: A szív ura: Abhinavagupta esztétikája és a kasmíri saivizmus
 • Abhinavagupta az esztétikáról – Idézetgyűjtemény
 • Laki Zoltán: Az élőről
 • Al-Ghazáli: Isten szépséges neveiről
 • Kühár Flóris: A misztikus természetszemlélet alapjai
 • A szépség középkori elmélete Dionüsziosz Areopagitész és Aquinói Szent Tamás a szépségről. Ananda K. Coomaraswamy  magyarázataival és kommentárjával
 • Jean Hani: Templom és kozmosz
 • Leopold Ziegler: Szakrális építőművészet
 • Kurt Almqvist: A teilhardiánus bálványimádás szempontjai
 • Philip Sherrard: Teilhard de Chardin és a keresztény vízió
⇒ V–VI. évfolyam 9–12. szám
 • Károly walesi herceg: A katasztrófa csírái
 • Lord Northbourne: Egészség és táplálék
 • Répási Zsolt: A gasztronómia szakrális és modern vonatkozásai
 • Jean Hani: A kenyér és a bor
 • Brian Keeble: A munka és a szent
 • Matthias Joseph Scheeben: Miben áll a legnagyobb fölvilágosodottság, az igazi szabadság és a legfőbb haladás?
 • Huston Smith: Igen a reményre, nem a haladásra
 • Seyyed Hossein Nasr: A biológiai eredet kérdéséről
 • Murányi Tibor: A következmények nélküli következtetés
 • Vukics András: A redukcionizmus kritikája
 • Alfred Locker: „A természet könyve” – számunkra is olvasásra nyitva
 • Alvin Moore: Természet, ember, Isten
 • John Griffin: Környezetfilozófia a hagyomány fényében
 • Ananda K. Coomaraswamy: Szamvéga: az „esztétikai sokk”
 • Gődény Jonatán: A tudat fénye
 • Harmati Minka: Éjszakai ragyogás
 • Jean Biès: A fa
 • Gószinga erdeje
 • Laki Zoltán: Boldogság és gazdaság. A buddhista közgazdaságtan eszméi (könyvrecenzió)
 • Hegedűs Zoltán: A lótusz és a virágok vetélkedése
 • Umenhoffer István: Ars viatoris – Az útonjáró művészete
⇒ III–IV. évfolyam 5–8. szám
⇒ II. évfolyam 3–4. szám
⇒ I. évfolyam 1–2. szám

 

Szerzőink

 

Impresszum

 

Megrendelés

 

 

Tudatökológia

---------------------------------

A tudatökológiáról Ökofilozófia Környezeti nevelés

Természet és religio Művészet és tudomány Társadalom és gazdaság

---------------------------------

 

A tudatökológiáról

 

Ökofilozófia

 

Környezeti nevelés

 

Természet és religio

Hinduizmus
⇒ Buddhizmus
⇒ Kína
⇒ Az ókori Nyugat
⇒ Kereszténység
⇒ Iszlám
⇒ Sámánizmus

 

Művészet és tudomány

 

Társadalom és gazdaság

 

 

Kilátópontok

---------------------------------

Útjelzők Füveskönyv Zsoltár és látomás Messzelátó

---------------------------------

 

Útjelzők

 

Füveskönyv

 

Zsoltár és látomás

 

Messzelátó

 

 

<<< Térkép és iránytű >>>