„Ez a világ, amelynél nagyszerűbbet és éke­seb­­bet a természet sosem alkotott, és a lélek, a­­­­­­­­­mely szemléli és csodálja a világot, s egyúttal an­­nak legpompásabb része is, egészen a miénk és örök, s mindaddig együtt él velünk, ameddig jómagunk élünk. Bárhová űz tehát a sors, siessünk oda vidáman és emelt fővel, ret­­tenthe­tetlenül, s végigvándorolhatjuk az e­­­­­­­­­­­­­­gész földkerekséget, e világon igazi számű­ze­­tés nem lehet; mert a világon semmi sincs, amivel az ember közösséget nem érezne. Min­denünnen egyaránt az égre röppen tekintetünk, a menny a földtől mindenütt egyforma távolságra van.”

Seneca

 

 

„Ne idegenként bolyongjon az ember saját birodalmában […]. Aki nem tudja, hogy a villám elektromos szikra, aki a fizika, kémia és biológia legfontosabb alaptényeit nem ismeri, azt manapság műveletlennek nevezzük. Mégis be kell látnunk, hogy kevesebbet veszítünk, ha nem vagyunk tisztában e dolgokkal, mintsem a lényeggel, ama megnyilvánulási formákkal, amelyek az államban és a társadalomban körülvesznek bennünket, s amelyekben létünk gyökerei rejlenek. Nem külső tárgy, mint a természet, hanem egy benső, amit képesek vagyunk megértéssel felidézni: saját Énünk az, amit e helyütt újra fel kell ismernünk. A társadalom olyan, akár egy bűvös tükör; csak azáltal születünk meg, hogy belepillantunk – felébresztve tükrözi vissza saját lényegiségünket, amelyben felismerünk egy máskülönben rejtett szellemi hazát.”

Othmar Spann

 

 

„Minden emberben van egy romolhatatlan csillag, egy szubsztancia, ami arra ítéltetett, hogy a halhatatlanságban kristályosodjék ki. Ez utat mutatva múlhatatlanul ott ragyog az »Önmagam« fényteli közelségében. Az ember az igazsággal, az imával és az erénnyel, és csak ezekkel szabadíthatja ki e csillagot földi akadályoztatottságából.”

Frithjof Schuon

 

 

 

Kérjük, támogassa tevékenységünket a folyóirat megrendelésével!

 

A megrendeléshez név, telefonszám, e-mail és postacím szükséges.

 

Elérhetőségeink:

 

Telefonszám:

70/314-84-11

 

E-mail cím:

info@arsnaturae.hu

eletharmonia@gmail.com

 

Levelezési címünk:

6729 Szeged

Szigony utca 9.

 

Ars Naturæ folyóirat:

Egy kötet rendelése esetén a szállítási költség: postai díjszabás szerint.

Kettő vagy több kötet rendelése esetén a postaköltséget átvállaljuk!

 

Új! 6. kötet:
2017–2018/15–18. szám
(B/5, 165x238mm, 320 oldal)
– ELÉRHETŐ!
Támogatás: 2900 forint (+ szállítási költség a támogatóra hárul)

 

5. kötet:
2016/13–14. szám
(B/5, 165x238mm, 240 oldal)
– ELÉRHETŐ!
Támogatás: 2800 forint (+ szállítási költség a támogatóra hárul)

 

4. kötet:
2014–2015/9–12. szám
(B/5, 165x238mm, 240 oldal)
– ELÉRHETŐ!
Támogatás: 2800 forint (+ szállítási költség a támogatóra hárul)

 

3. kötet:
2012–2013/5–8. szám
(B/5, 165 x 238 mm, 388 oldal)
ELFOGYOTT!

 

2. kötet:
2011/3–4. szám
(B/5, 165 x 238 mm, 460 oldal)
ELÉRHETŐ!
Támogatás: 2900 forint (+ szállítási költség a támogatóra hárul)
 

 

1. kötet:
2010/1–2. szám
(B/5, 165 x 238 mm, 344 oldal)
ELFOGYOTT!

 

A folyóirat Budapesten
az alábbi könyvesboltokban elérhető:

 

FILOSZ KÖNYVESBOLT (Oktogon tér 3. III/5.)

 

ÍRÓK BOLTJA (Andrássy út 45.)