Profile picture for user Lábár Tamás

Lábár Tamás

(sz. 1985)

Teológus, egyháztörténész, pécsi egyházmegyés pap. A Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténelem fakultásán szerzett licencia fokozatot Rómában, 2019-ben. Jelenleg káplán Pakson. Kutatási területe a 16–17. század kultúr- és művelődéstörténete, a német nyelvterület kora újkori egyháztörténelme, illetve a német romantika és az úgynevezett konzervatív forradalom történelemfilozófiája.