Búzaszentelő

Róma, Kr. u. 240. ápr. 25.[1] A légiók még a sarkuk alatt tartják a fél világot, s az utak mind ide vezetnek. Tavaszutó van. A búza kihozta fejét, és az örök város felett aranyporban száguld a Nap tüzes szekere. A berkek mélyén áldozati oltárok és áldozati tüzek hirdetik lobogva, hogy az Olympus istenei élnek még, és ők uralkodnak az örök Róma felett. Uralkodnak, büntetnek, és kezükben tartják a halandó világ sorsát. Ember, állat, növény tőlük függ, erősödik vagy pusztul, virágzik vagy hervad, terem vagy meddő marad. 

Túl a Pons Milviuson lágyan ring a széljárásban a búzavetés. Zizegve hajladozik, és millió kalászbölcsőben ring a jövő évi élet, a panis, a kenyér. 

Most még csak remény, mert a rozsda, az aszály, az üszög és még ezer veszély leskelődhetik az idő méhében, és a bajt Robigus isten akadályozhatja meg, akit körmenettel, áldozatokkal és könyörgéssel kell kiengesztelni, hogy ne bántsa, de őrizze meg a kenyeret, a búzamezőket.

Rituális állatáldozat előkészítése (márvány dombormű töredéke,  Kr. u. 2. század, Róma)
Rituális állatáldozat előkészítése (márvány dombormű töredéke, Kr. u. 2. század, Róma)

A körmenet már elindult a Via Flaminiáról, és a Pons Milviuson át Robigus berke felé tart. Száll a por, s a tömeg tarkasága megnyúlik, mintha színes bőrű kígyó kúszna az úton.

Lent a berekben pedig lobog az áldozati tűz. A füvön megcsendesedik a járás, a por szürkesége ott marad az úton. A kezekben élénkebb a virág,és fehérebbek a tógák a fű zöld tengerében.

Csend. Méhek dongnak, halkan sóhajt a tömeg. Robigus oltárán lobog a láng. A pap, a flamen quirinalis tömjént tesz a tűzre, és a füvek enyhe illata felett szétomlik a tömjén kesernyés, nehéz ünnepszaga. Aztán bort loccsant a lángok közé. A tűz megtorpan, és gőz csap fel a levegőbe.

– Ó, Robigus!

Az úton túl hajladoznak a vetések, és odafigyelnek a búzaerdők. Aztán kés villan. A pogány Robigusnak nem elég a tömjén s a bor. Vér kell neki. Először egy vörös kutya vonaglik a kés alatt, aztán egy békés birka. Belső részeik ott párolognak az áldozati kövön.

Ragyog a nap, és elnyeli a tűz vörös lángjait. Áll a tömeg. Fohászkodik a búzamezőkért, a kenyérért. Robigust talán el is feledték már. Önmagukba néznek, és hinni szeretnének.

Róma áll, hallgat, kér, és keresi az egy igaz Istent.

Búzaszentelő körmenet (Kazár, Nógrád megye)
Búzaszentelő körmenet (Kazár, Nógrád megye)

Kidrány, l940. április 25. Aprók még a vetések. A szőlőhegy szakadékaiban szürke még a hónyomott föld, de a tavasz zsendülése felreppentette már a pacsirtát, s a cseresznye virágján orgonálva munkálkodnak a méhek.

Szól a pacsirta, a vetések sűrűjében fürj kiált, a szél enyhén jár, és puhán ringatja a búzaszentelő körmenet énekét.

Kicsi még a búza, és a lágy szélben csak reszketni tud, hajladozni alig, de kapaszkodó gyökerében, szárában ott hallgatózik a jövő évi kenyér, az élet. A test támasza, a lélek földi háza.

Amikor a rómaiak szemükre hányták az új keresztényeknek, hogy a ti Istenetek hát csak a gyötrődést, az önfeláldozást szereti! Csak a jaj és a szegénység, csak a böjt és a lemondás kell neki?

– Ó, mennyire nem ismeritek a mi Istenünket – mondták a keresztények, és Róma püspökei is megáldották a búzamezőket, de nemcsak Rómáét, hanem az egész világét. Robigus oltára árván állt már akkor, a hit szétszórt lángjai összefonódva az eget verték, és a tavaszutó ragyogásában, pompájában az úttalan római lélek megérezte, hogy az új Isten bizony nem a szomorúság, hanem a szeretet, a tiszta örömök, a végtelen búzamezők örök Istene.

Búzaszentelő körmenet (Maconka, Heves megye)
Búzaszentelő körmenet (Maconka, Heves megye)

A kidrányi körmenet hát Rómából indult el, de ezt a kidrányiak nem tudják. Nem is fontos. A tudás véges, de a hit végtelen. Az emberek nem tudják, hogy lesz a csírából növény s a növényből búzaszem, de hisznek benne.

Pacsirta jár a levegőben, és a litániás ének zsongva száll szét a határban. „Hogy a földnek termését megadni és megtartani méltóztassál: kérünk Téged, hallgass meg minket.” Az öreg imakönyvek szétnyílnak, és pár szál búzát rejtenek magukba a következő búzaszentelésig.

A nap szétragyog a határban, a cseresznyefák beletartják virágaikat az énekszóba, mely áldást kér a négy világtáj felé fordulva minden népek vetésére.

A föld hallgat, a harangszó úgy száll a tavaszi ragyogásban, mint ígéret, a rügyekben álmodik a gyümölcs, a tőkében a gerezd, és mindenki érzi, hogy vérrel, könnyel, imádsággal régen szentelt ez a határ, s az emberi lélek a visszatérő tavaszban önmagának szenteli meg újra és újra.

(1940)

Búzaszentelés (Maconka, Heves megye, 1940-es évek. Ismeretlen fényképész felvétele, Néprajzi Múzeum Fényképtára)
Búzaszentelés (Maconka, Heves megye, 1940-es évek. Ismeretlen fényképész felvétele, Néprajzi Múzeum Fényképtára)
Jegyzet

[1] [Fekete István életműve a Móra Könyvkiadó gondozásában jelenik meg. Az írást kiadói engedéllyel közöltük. – A szerk.]