Vajon s nem kiált-é az bölcsesség Mennyből,
Onnét alászállván hegyek tetejiből,
Sőt városokban is utcák közepiből,
De még házoknak is belső küszebiből?

Herceg Esterházy Pál: Az Isteni bölcsességről

 

 

„A fák, vagy az ég, a szél, a madarak, vagy a csillagok mindennap megajándékoznak. Megtaláltam a világ tengelyét.”

Hamvas Béla

 

 

„Ha valaki megkérdezné a természetet, hogy  miért hozza létre a műveit, a következőképpen válaszolna (ha egyáltalán odáig ereszkedne, hogy feleletet adjon): Helyénvalóbb lenne nem kérdezned (vagyis nem az eszeddel kutatnod), hanem csendesen tanulnod, ahogyan én is hallgatag vagyok. A beszéd ugyanis nem az én utam (hanem a Szellemé, aki szavakban nyilatkoztatja ki Önmagát). Azt kell tehát megtanulnod, hogy minden, ami létrejön, az én néma szemlélődésem tárgya, annak a szemlélésnek, amely eredendően a sajátom, mivel én magam is kontemplációból származom (mégpedig az »univerzális lélekéből«, mely az Univerzális Szellemet kontemplálja, éppen úgy, ahogyan az utóbbi a Végtelent kontemplálja). Szeretem a kontemplációt, és az, ami bennem szemlél, azonnal létrehozza kontemplációja tárgyát. A matematikusok számokat és ábrákat jegyeznek le kontemplációjuk eredményeként. Én azonban nem írok le semmit. Csak nézek, és a materiális világ formái felmerülnek, mintegy belőlem eredve…”

Plótinosz: Enneades III. 8. 4.

 

 

 

 

LÁTHATATLAN REZGÉSEIM
TÁNCA MINDEN

 

A hetvenéves László András köszöntése

 
(Budapest, 2012, Aktémosyné)

 

Tartalomjegyzék (letölthető pdf)

 

 

László András a rendszerváltozást megelőző évtizedek óta a magyar szellemi élet kiemelkedő személyisége és különleges alakja. Filozófus, teológus, Hamvas Béla után a „tradicionális iskola” hazai megalapítója, akinek magyarországi befolyása René Guénon vagy Julius Evola nemzetközi befolyásához hasonlítható.

A jelen kötetben egykori és mai hallgatói, barátai tisztelegnek előtte hetvenedik születésnapja alkalmából. A közreműködők között találhatunk ismert és kevésbé ismert személyiségeket, így például Angelus Silesius összes versének első magyar fordítóját, Padányi Gulyás Gábort, a Tan Kapuja Buddhista Egyház vezetőjét, Mireisz Lászlót, a festőművész Kondor Attilát, a táncművész Barkóczi Beátát, az ismert szerzőt, Buji Ferencet, a fizikus Vukics Andrást, Érpatak polgármesterét, Orosz Mihály Zoltánt, a Kvintesszencia Kiadó vezetőjét, Baranyi Tibor Imrét, és sokan másokat. Szám szerint huszonnégy szerzőt, négy fordítót és három képzőművészt.

A tisztelgő tanulmányok tematikája széles spektrumon mozog: az ismeretelmélettől a történelemtudományi módszertanon át az asztrológiáig, a szubjektivista bölcselettől a művészetfilozófián át a buddhizmus és a hinduizmus egyetemes érvényű igazságaiig és részletkérdéseiig. Az összeállítást kiadatlan művek, bibliográfia és dokumentumok próbálják teljessé tenni.

Részlet Horváth Róbert Előszavából:

„László András vallásbölcseleti vonatkozású  munkássága vallásfenomeológiai és vallás-nyelvfilozófiai tekintetben mindig – és egyre fokozódóbban – a legmagasabb rendű jelenségekre, a legalapvetőbb szövegrészletekre, valamint a több szempontból is legfontosabbnak tekinthető filozófiai kérdésekre irányult. Így például hit és tudás; beavatás; természet és természetfeletti relációja; ciklustan; kozmosz és kozmoszfeletti; tanítvány és mester viszonya; térszemlélet; a játék metafizikája; János evangéliuma; Daodejing; a hindú mahāvākyák; objektum és szubjektum relációja; a tudat kitüntetettsége; és így tovább voltak fontosnak tartott jelenségei, szövegei, témái. […]

Formai és tartalmi tekintetben a jelen kötet egy tudományos Festschrift és egy személyes jellegű tiszteletadásokat tartalmazó kötet sajátosságait ötvözi, súllyal az előbbin. Úgy véljük, e kettőség jól mutatja László András szellemtörténeti státuszát. […] Két-három kivétellel valamennyi itt közölt írás témája az »ő tematikuma«, és valamennyi esetében legalább részben ő inspirálta a szerzőket, hogy témáik felé forduljanak. […] A kötetben úgyszintén helyet kaptak fordítások, főként abból a megfontolásból, hogy több szerző magyarországi kiadását ő kezdeményezte és inspirálta […].”

 

Megrendelhető:

Közvetlenül a kiadótól: 06-30-990-6030