„Ez a világ, amelynél nagyszerűbbet és éke­seb­­bet a természet sosem alkotott, és a lélek, a­­­­­­­­­mely szemléli és csodálja a világot, s egyúttal an­­nak legpompásabb része is, egészen a miénk és örök, s mindaddig együtt él velünk, ameddig jómagunk élünk. Bárhová űz tehát a sors, siessünk oda vidáman és emelt fővel, ret­­tenthe­tetlenül, s végigvándorolhatjuk az e­­­­­­­­­­­­­­gész földkerekséget, e világon igazi számű­ze­­tés nem lehet; mert a világon semmi sincs, amivel az ember közösséget nem érezne. Min­denünnen egyaránt az égre röppen tekintetünk, a menny a földtől mindenütt egyforma távolságra van.”

Seneca

 

 

„Ne idegenként bolyongjon az ember saját birodalmában […]. Aki nem tudja, hogy a villám elektromos szikra, aki a fizika, kémia és biológia legfontosabb alaptényeit nem ismeri, azt manapság műveletlennek nevezzük. Mégis be kell látnunk, hogy kevesebbet veszítünk, ha nem vagyunk tisztában e dolgokkal, mintsem a lényeggel, ama megnyilvánulási formákkal, amelyek az államban és a társadalomban körülvesznek bennünket, s amelyekben létünk gyökerei rejlenek. Nem külső tárgy, mint a természet, hanem egy benső, amit képesek vagyunk megértéssel felidézni: saját Énünk az, amit e helyütt újra fel kell ismernünk. A társadalom olyan, akár egy bűvös tükör; csak azáltal születünk meg, hogy belepillantunk – felébresztve tükrözi vissza saját lényegiségünket, amelyben felismerünk egy máskülönben rejtett szellemi hazát.”

Othmar Spann

 

 

„Minden emberben van egy romolhatatlan csillag, egy szubsztancia, ami arra ítéltetett, hogy a halhatatlanságban kristályosodjék ki. Ez utat mutatva múlhatatlanul ott ragyog az »Önmagam« fényteli közelségében. Az ember az igazsággal, az imával és az erénnyel, és csak ezekkel szabadíthatja ki e csillagot földi akadályoztatottságából.”

Frithjof Schuon

 

 

 

 

Ars Naturæ

III–IV. évfolyam, 5–8. szám

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Az ember földi természete

Phillip Serradell

Rodney Blackhirst

A tradicionális ételek alkímiája

Ramana Maharsi

A papadam dala

Frithjof Schuon

Az ember természete

Vukics András

A modern és posztmodern orvoslásról

Hamvas Béla

A betegség

Seyyed Hossein Nasr

A test bölcsessége

 

 

Művészet és természet

Hegedűs Zoltán

Nyúlvadászat – szimbólumok nyomán

Frithjof Schuon

Esztétika és szimbolizmus a művészetben
és a természetben

Kathleen Raine

Murányi Tibor

Teremtés, liturgia, hétköznap
– a zene alakváltozatai

Ananda Kentish Coomaraswamy

Utánzás, kifejezés és részesülés

John Chryssavgis

Kondor Attila

 

Környezetfilozófia és környezeti nevelés

Charles Eastman

A Nagy Misztérium

Frithjof Schuon

A Szűz Természet metafizikája

Baranyi Tibor Imre

Fritz Meier

A természet az iszlám
ezoterikus monizmusban

Laki Zoltán

Horváth Róbert

A TUDATÖKOLÓGIA ALAPELVEI

Kiyokazu Okita

A NEM-KETTŐSSÉG VILÁGIGENLŐ VÍZIÓJA
– A vaisnava védánta hozzájárulása a mélyökológiához
 
TRADICIONÁLIS TERMÉSZETSZEMLÉLET
– Idézetgyűjtemény III.